ePortal - Portal servicii electronice

ePortal

Consiliul Județean Vâlcea

Portal de servicii electronice oferite cetatenilor.
Soluția este integrata 100% cu sistemul de management de documente DocManager.

Servicii electronice

Servicii electronice oferite cetățenilor.

 • Autorizari in Constructii, Avize si Controlul in Constructii
 • F.1 Cerere - pentru emiterea Certificatului de urbanism
 • F.4 Solicitare asistență - emitere Certificat de urbanism
 • F.7 Cerere - pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism
 • F.8 Cerere - pentru emiterea Autorizației de construire/desființare
 • F.9 Solicitare asistență - emitere Autorizație de Construire și Desființare
 • F.12 Cerere - pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare
 • F.13 Comunicare - privind începerea lucrărilor de construire/desființare
 • F.15 Comunicare - privind încheierea lucrărilor de construire/desființare
 • Cerere acord unic
 • Comunicare raspuns avizator
 • Petitie
 • Solicitare informaţii de interes public
 • Amenajarea Teritoriului si Urbanism
 • Comunicare - aviz emitere Certificat de urbanism
 • F.4 Cerere - pentru emiterea Avizului de oportunitate
 • F.6 Adresa - emitere Aviz pentru elaborare P.U.Z.
Căutare sau verificare document

La depunerea unei cereri, cetatenii primesc un numar de inregistrare/cod, informaţie necesara sistemului de urmărire a stadiului documentelor.

Petiție electronică

Depunerea de petiții conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.